Kontrola turbo-punjača

Turbo-punjač je jedan od vitalnih dijelova motora, koji omogućava odlične vozne karakteristike uz smanjenu potrošnju goriva. No, visoka mehanička i toplinska opterečenja kojima je izložen u radu mogu dovesti do njegovog habanja i raznih oštečenja. Kako bi se izbjegle posljedice po cijeli motor, turbo-punjač je potrebno pregledati u određenim vremenskim razmacima. Turbo-punjač u radu ne…

Read More

Zašto turbo-punjač stvara buku

Tokom svog rada turbo-punjači proizvode razne zvukove, te su poznati po svom karakterističnom ‘zavijanju’, koje postaje glasnije sa rastom broja okretaja motora. No, ako su ovi zvukovi glasni i oštri, mogu ukazivati na probleme sa turbo-punjačem ili vezanim sklopovima. Na ovo treba obratiti pozornost, posebice ako je do promjene zvuka došlo iznenada i u kratkom…

Read More

Curenje ulja iz turbo-punjača

Masni i zauljeni tragova s vanjske strane turbo-punjača ukazuju na problem, naročito kada su popračeni sa oblacima plavog ili bijelog dima iz ispušne cijevi. Kako uzroci ovu problema mogu biti višestruki, prije poduzimanja određenih koraka potrebno je detaljno sagledati cijelu situaciju. Što može uzrokovati uljaste tragove na turbo-punjaču? Prvenstveno je potrebno ustanoviti porijektlo masnih tragova.…

Read More

Čišćenje turbo-punjača bez skidanja

Uobičajeni postupak čišćenja turbo-punjača zahtjeva njegovu demontažu i rastavljanje. Zbog skučenog motornog prostora, nepristupačnosti pojedinih dijelova i mogučnosti pucanja vijaka, ovo ponekad nije jednostavno. S druge strane, na tržištu postoji mnoštvo sredstva za čišćenje turbo-punjača bez vađenja iz vozila. Mnogi se vozači pitaju kakvi su to proizvodi, koliko su učinkoviti i da li su sigurni…

Read More

Čiščenje turbine

Tokom svog rada, turbo-punjač se može zaprijati iz više razloga. S jedne strane, zrak kojeg usisava može sadržavati uljne pare iz motora, koje u kombinaciji sa nečistoćama i česticama stvaraju naslage na kompresorskom dijelu. No to je poprilično bezazleno u odnosu na turbinsku stranu, gdje je situacija mnogo gora. Ispušni plinovi sadrže čađu, nesagoreno gorivo…

Read More

O turbo-punjačima

Kao neizostavni pratitelj dizelskih, a novije vrijeme i mnogih benzinskih motora, turbo-punjač je postao dio automobilske svakodnevice. Zahvaljujući njima, automobili su postali snažniji, elastični i štedljivi. No, kako oni u istinu rade? Što su turbo-punjači? Klasični atmosferski motor koristi kretanje klipova kako bi punio cilindre zrakom. Pri tome je količina zraka ograničena volumenom samih cilindra.…

Read More

Kontrola turbo-punjača

Turbo-punjač je mehanički uređaj koji omogućava povećanje snage motora, bolji odziv na gas te smanjenje potrošnje goriva u umjerenim uvjetima vožnje. Posljednje je glavni razlog zašto su postali neizostavni dio većine novijih vozila, jer niža potrošnja goriva donosi i smanjenu emisiju ispušnih plinova, te posljedično niže i povoljnije trošarine. Glavni nedostatak turbo-punjača je u tome…

Read More