Kontrola turbine

Kontrola turbine

Redovna kontrola turbine motora

Glavni nedostatak turbo punjača je u tome što njegova kompleksna izvedba te izloženost visokim
toplinskim i mehaničkim opterečenjima mogu dovesti do njegovog kvara, ali i oštećenja
cijelog motora.
Postoji više simptoma koji ukazuju na moguće probleme sa turbo-punjačem, a mnogi od njih
su uočljivi i bez njegove demontaže. Za početak, tragovi ulja na vanjskom kućištu
signaliziraju moguću potrošenost brtvenih prstenova unutar samog turbo-punjača, što dovodi
do prodora motornog ulja. Nadalje, neobični zvukovi ili vibracije iz motornog prostora,
naročito prilikom ubrzanja, mogu upućivati na preveliku zračnost unutar ležajeva turbo-
punjača, probleme sa blow-off ventilom ili mehanizmom upravljanja krilaca promjenjive
geometrije. U konačnici, gorivo loše kvalitete ili neodgovarajuće motorno ulje može dovesti
do zaprljanja turbo-punjača, uzrokovanog taloženjem čestica čađi unutar kućišta i
upravljačkog mehanizma krilaca.

Redovitom kontrolom turbo-punjača moguće je na vrijeme uočiti potencijalne kvarove

Iako je neke od ovih simptoma lako za uočiti, cjeloviti
pregled koji daje pouzdane rezultate je bolje prepustiti stručnjacima. Redovitom kontrolom
turbo-punjača moguće je na vrijeme uočiti potencijalne kvarove i ukloniti ih prije no što
uzrokuju veće probleme.

U Ida turbo servisu, kontrolu stanja turbo punjača provodimo tako da demontiramo crijeva
usisne i ispušne cijevi, što nam omogućava obavljanje vizualnog pregleda, ali i mehaničku
kontrolu. Na ovaj način možemo sa sigurnošću provjeriti stupanj začađenosti, tragove
curenje ulja te količinu zračnosti u ležajevima osovine. Uz to, provjeravamo rad upravljačkog
mehanizma krilaca promjenjive geometrije te funkciju blow-off ventila. Zahvaljujući tome,
možemo dati točnu i pouzdanu procjenu stanja turbo-punjača te preporučiti eventualno
potrebne popravke.

Iskoristite 200,00kuna poklon bon!

Vizualna i mehanička kontrola turbine i krilaca, te provjera funkcije blow-off ventila