Reparacija turbine

Reparacija turbine

Tvornička reparacija turbine

Budući da turbina ponekad može obavljati svoju funkciju čak i kada je u lošem stanju, vozač možda
neće primjetiti da je ista pred raspadom sve dok ne dođe do njezinog potpunog otkaza. U većini
slučajeva, ovo će dovesti do oštečenja motora, pa je nužno turbo-punjač zamijeniti već kod pojave
prvih simptoma. Često je reparacija turbina najbolja opcija, jer je povoljnija od nabavke nove,
ali i sigurnija od upotrebe rabljene.

Kako se reparira turbina?

Reparacija je specijalizirani zahvat kojim se dotrajalom turbo-punjaču vraćaju tvorničke karakteristike
i mogućnosti uz značajne financijske uštede. Postupak počinjemo rastavljanjem, detaljnim čišćenjem
te analizom svih komponenti. Osim utvrđivanja koje je dijelove potrebno zamijeniti, na ovaj način
možemo i uočiti moguće vanjske čimbenike koji su doveli do kvara. Sljedeći korak je ugradnja novih
dijelova i sastavljanje turbinskog sklopa, prilikom kojeg visoku pažnju posvećujemo pedantnosti i
preciznosti. Zbog visokih brzina vrtnje i minimalnih tolerancija, svako odstupanje prilikom ovog koraka
može dovesti do kasnijeg kvara u radu. Nakon sastavljanja, turbina se podvrgavamo balansiranju
na posebnom uređaju, kojim se mjeri razina vibracija tokom vrtnje te uklanjaju prekomjerne
vibracije, budući da one mogu dovesti do raspada turbine. U konačnici, kako bi osigurali optimalne
performanse, podešavamo rad vakumskih ventila i drugih uređaja koji upravljaju radom mehanizama
promjenjive geometrije i blow-off ventila.

Iskoristite 200,00kuna poklon bon!

Tvornička reparacija turbine sa garancijom